Návštěvní řád adventure golfu

Návštěvní řád Adventure golfu Šumava

Každý návštěvník golfového adventure hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.

 1. Na hrací ploše se nachází 18 drah. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno u každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah. Jednotlivé dráhy jsou propojeny kameným chodníčkem, které převede návštěvníka k další dráze v pořadí. 
 2. Dráhy jsou pokryty umělou trávou, po které je dovoleno chodit. Pohyb po drahách a přilehlých zónách je dovolen pouze v suché a čisté obuvi. 
 3. Přístup na hrací plochu mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 10 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby.  Rodiče plně odpovídají za své děti. 
 4. Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.
 5. Je přísně zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy (umělá tráva) a pochozí - přechodová místa (kamenné podloží).
 6. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.
 7. Pokud Vám spadne míček mimo hrací plochu, bezpečně jej vraťte zpět do hry.
 8. Při porušení provozního řádu minigolfového adventure hřiště, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu minigolfového adventure hřiště bez nároku hráče na vrácení vstupného. 
 9. Respektujte, prosím, že minigolfové adventure hřiště je nekuřácké.  
 10. Na hřišti je zakázáno konzumovat nápoje a jídlo. Dále pak přinášet sklo a jiné ostré a nebezpečné předměty.
 11. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti především při pohybu dětí, děkujeme.
 12. Vstupné na hřiště a jiné poplatky jsou účtovány dle platného ceníku.
 13. V případě nezaplacení vstupného má obsluha minigolfového adventure hřiště právo návštěvníka vykázat z prostoru hřiště.
 14. Při vstupu po zaplacení vstupného na recepci Hotelu České Žleby obdrží každý zákazník vstupenku, kterou si ponechá po dobu hraní a při případné kontrole pověřeného pracovníka ji na požádání předloží. Dále mu bude vydána minigolfová hůl, míček a hrací karta, která slouží na zapisování trefených míčků do jamek, kdy každý hráč má šest pokusů.
 15. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí na terase u pokladny.
 16. Pravidla minigolfu jsou sepsána na tabuli při vstupu na hrací dráhy minigolfu, na zadní straně hrací karty, popřípadě na vyžádání na recepci Hotelu České Žleby.
 17. Každý hráč ručí za ztrátu či poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou: míček 100,-Kč/ks, minigolfová hůl 950,-Kč/ks, desky na hrací kartu 50,-Kč/ks.

 18. Platí od 1.2.2020
Dagmar Šubová

ředitelka Hotelu České Žleby